• flagg Norge flag UK flag Germany

 • logo Helfo

  Tannbehandling i EU/EØS

  I Norge betaler man som regel tannlegeregningen sin selv. Men det finnes noen unntak, og disse unntakene gjelder også i EU/EØS.

 • Refusjon ved bestemte tilstander
  ( 15 tilstander/tilfeller )

  Det er bare enkelte tilstander som gir rett til refusjon for tannbehandling mottatt i utlandet. Det er også begrenset hvor mye refusjon du kan få.
  Det er 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad.
  Selv om tilstanden din faller inn under ett av disse punktene, er det ikke sikkert at du har rett til å få dekket behandlingen du har mottatt.
  Dette er fordi det er ulike vilkår som må være oppfylt. Tannlegen din i Norge vil kunne informere mer om reglene for refusjon.
  Du kan også lese om folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling i Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv.
  Du må kunne dokumentere at din tilstand eller din situasjon gir deg rett til refusjon for behandling. Helfo avgjør på grunnlag av innsendt dokumentasjon om vilkårene til å få refusjon er oppfylt i ditt tilfelle.
  Helfo kan ikke innvilge refusjon dersom søknaden mangler dokumentasjon.
  Se steg 7 for oversikt over hva du må legge ved søknaden. Dersom du trenger kjeveortopedisk behandling, må du ha henvisning fra tannlege eller tannpleier som praktiserer i Norge.
  Henvisningen må du ha med deg fra Norge.
  Det holder altså ikke å få henvisning fra en norsk tannlege i utlandet.

 • Du må selv finne en behandler

  ​Du må finne en tannlege eller tannpleier i et annet EU/EØS-land​.
  Dersom du får dekket deler av tannutgiftene dine av Helfo, er det normalt en tannlege som utfører behandlingen.
  I noen tilfeller kan en autorisert tannpleier utføre behandling av tannkjøttsykdommen periodontitt.
  Behandleren må ha gyldig offentlig autorisasjon i det aktuelle landet.
  Det betyr at behandleren må ha rett til å praktisere som tannlege eller tannpleier i det landet behandlingen utføres. Det er ditt ansvar å dokumentere dette.
  Du må sjekke om det er et vilkår at behandlingen er utført av spesialist.
  I så fall må du undersøke om vedkommende har den spesialiseringen som kreves for tilsvarende behandling i Norge.
  Vær oppmerksom på at tannleger i EØS ofte har en annen spesialistkompetanse enn tannleger i Norge.
  Da må spesialistutdannelsen tilsvare den norske spesialistutdannelsen.
  Det er ditt ansvar å dokumentere dette.

 • Krav ved implantatforankret protetikk

  Det er særlige krav til behandlere ved implantatforankret protetikk.
  For å få dekket utgifter til tannprotetisk behandling, må både tannlegen som utfører kirurgien og tannlegen som utfører protetikken ha spesialistutdannelse på sitt felt.
  Det er særlige krav til behandlere ved implantatforankret protetikk.
  Hvis én av tannlegene ikke oppfyller kravet, vil du ikke få dekket noen av utgiftene.

 • Tannlegen må fylle ut et skjema som du sender inn

  Du må ta med deg et eget skjema til tannlegen ved behandlingsstart, og be tannlegen som behandler deg om å fylle ut og skrive under.
  Skjemaet fra tannlegen må du legge ved søknaden din.
  Skjemaet som må fylles ut av tannlegen heter
  fra HELFO websider:
  «Dokumentasjon på utgifter til tannbehandling utført i et annet EU/EØS-land, for behandler (05-24a.03) | engelsk»   Bokmål | Nynorsk

  fra GODENTA websider:
  «Dokumentasjon på utgifter til tannbehandling utført i et annet EU/EØS-land, for behandler (05-24a.03) | engelsk»   Bokmål | Nynorsk

  Dersom du skal til vurdering i forbindelse med kjeveortopedisk behandling, skal skjemaet
  fra HELFO websider:
  «Diagnostic form for reimbursement of the cost of orthodontic treatment abroad (05-24.12)» English

  fylles ut av behandlende tannlege i utlandet. Dette sender du inn til Helfo sammen med søknadsskjemaet ditt, røntgenbilder og behandlingsplan.

  Lastned →
 • Husk dokumentasjon!

  Når tannbehandlingen er utført, må du ta med deg følgende:
  skjemaet som behandlende tannlege har fylt ut (se steg 5)

  - dokumentasjon på at alle behandlere har gyldig autorisasjon
  - dokumentasjon på at den eller de som har utført spesialistbehandling har godkjenning som spesialist
  - nødvendige røntgenbilder, gipsavstøpninger og/eller journal som dokumenterer tilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  - originale kvitteringer for alle utgifter
  - dokumentasjon på at utgiftene er betalt

  For enkelte typer behandlinger kan det være nødvendig å dokumentere tilstanden før behandlingen ble påbegynt.
  Dette gjør du med en journalutskrift fra tidligere tannlege.
  Send inn denne sammen med øvrig dokumentasjon.

  All dokumentasjon må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk.
  Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene.
  Dersom dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å legge frem en statsautorisert oversettelse.
  Du må betale for oversettelsen selv.

 • Send inn krav

  Krav må sendes innen seks måneder fra hver enkelt behandlingsdato.
  Du må fylle ut kravskjemaet og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo:

  For pasient:
  «Søknad om refusjon for tannbehandling mottatt i et annet EØS-land»

  For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».
  Krav må sendes innen seks måneder fra hver enkelt behandlingsdato.

  Kravet sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

  Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil 12 uker.
  Dersom det mangler nødvendig dokumentasjon i søknaden, vil saksbehandlingstiden bli lengre.
  Slik fyller du ut skjemaet ditt:
  - Fyll ut skjemaet med sort eller mørk blå penn.
  - Bruk skjemaet som forsiden med vedlegg /kvitteringer bak.
  - Fest eventuelle vedlegg/kvitteringer med binders. Ikke bruk lim, tape eller stifter.
  - Kvitteringene må være originale og leselige.
  - Undertegn med navnet ditt.

 • Refusjon ved bestemte tilstander

  Orientering
  Stønadsberettiget undersøkelse og behandling
  Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller:
  1. Sjelden medisinsk tilstand
  2. Leppe-kjeve-ganespalte
  3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
  4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
  5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
  6. Periodontitt
  7. Tannutviklingsforstyrrelser
  8. Bittanomalier
  9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
  10. Hyposalivasjon
  11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
  12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
  13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
  14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
  15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

 • Revidert regelverk for stønad til tannbehandling

  Helse- og omsorgsdepartementet har med virkning fra og med 15. februar 2017, revidert merknaden til enkelte takster for stønad til tannbehandling.
  ​Endringene gjelder adgangen til å repetere takst, ugyldige takstkombinasjoner og presisering av når takst kan utløses.
  Merk deg disse nye presiseringene i merknadene i takstoversikten:
  • Takst 9: Kan repeteres 1 gang. Ytterligere repetisjoner skal begrunnes og journalføres, og dekkes med 50 prosent av henholdsvis honorartakst eller refusjonstakst.
  • Takst 404: Taksten kan ikke kombineres med takst 405, takst 406, takst 407 eller takst 410.
  • Takst 405: Taksten kan ikke kombineres med takst 404, takst 410 eller takst 418.
  • Takst 410: Taksten kan ikke kombineres med takst 404, takst 405, takst 406 eller takst 407.
  • Takst 415: Taksten kan brukes ved operativ fjerning av større cyste som ikke faller inn under takst 405, det vil si for kjevecyste over et område som i størrelse tilsvarer mer enn 1 tann.
  • Takst 418: Taksten kan ikke brukes i kombinasjon med takst 405.
  Se fullstendige merknader til takstene i revidert rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017 («det gule heftet»).
  ( Note from GODENTA: this link from the actual HELFO website 01.11.2017 will lead you to an older version, see the download link for the actual version below )
  Dersom du før 15. februar har sendt inn oppgjør til Helfo for en av de nevnte takstene, og fått avvist rettmessig krav, må du sende kravet på nytt. Ta kontakt med din EPJ-leverandør dersom du trenger hjelp til dette.

 • Nedlastinger / Downloads

  -1- Skjema for pasient, .pdf lastned fra HELFO :

  Søknad om refusjon for tannbehandling mottatt i et annet EOS-land, Bokmål

  -2- Skjema for pasient, .pdf lastned fra GODENTA :

  Søknad om refusjon for tannbehandling mottatt i et annet EOS-land, Bokmål

  -3- Skjema for Tannleger i utlandet, .pdf lastned fra HELFO :

  Documentation for reimbursement of dental expenses incurred in another EEA-Country, engelsk

 • -4- Skjema for Tannleger i utlandet, .pdf lastned fra GODENTA :

  Documentation for reimbursement of dental expenses incurred in another EEA-Country, engelsk


  Of course you can be sure that our dentists will have all the necessary forms in English for an application concerning your possible refund.

  -5- HELFO regelverk for Pasient i tannleger, .pdf lastned fra GODENTA : «det gule heftet»

  Rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017, revidert utgave gjeldende fra 01.07.1017


Koblinger til tannbehandling

GODENTA Kontakt